Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Korepetycje - Wrocław
Szkoły policealne - Warszawa
Fachowe Tłumaczenia w Poznaniu
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaStrona główna Mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawiena poziomie studiów MAGISTERSKICH, LICENCJACKICH oraz INŻYNIERSKICH, na kierunkach: EKONOMIA, INFORMATYKA I EKONOMETRIA oraz GEODEZJA I KARTOGRAFIA
WSDG jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepaństwowych w Warszawie, działającą w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r., wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, pod numerem 106, w 1997 roku.

Przez lata swojej działalności WSDG systematycznie się rozwijała, powiększając i unowocześniając bazę lokalową, jak również oferując kształcenie na nowych kierunkach. Uczelnia starannie przygotowała się do podnoszenia poziomu studiów poprzez tworzenie ciekawej oferty dydaktycznej, oraz zapewnienie różnorodności poziomów kształcenia, od studiów licencjackich, poprzez inżynierskie, aż do studiów magisterskich. Starania takie były poprzedzone wnikliwą obserwacją rynku pracy, konstrukcją nowoczesnych programów nauczania i przygotowaniem zaplecza dydaktycznego. W WSDG zatrudnionych jest ok. 160 pracowników naukowych, w tym 33 profesorów i 58 doktorów. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni w kraju i za granicą.
Oprócz dotychczasowej oferty kształcenia, od bieżącego roku akademickiego 2005/2006 oferujemy Państwu naukę na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku ekonomia (decyzja MENIS numer DSW-3-Eko-4003-494/05) oraz studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia – jedynym takim kierunku na uczelni niepaństwowej w Warszawie.

Pragniemy również podkreślić, że czesne w WSDG nie zmieniło się od sześciu lat i obecnie jest jednym z najatrakcyjniejszych w Warszawie, a Uczelnia oferuje bardzo atrakcyjny system stypendiów naukowych i socjalnych.

Zapewniamy Państwu studiowanie w dwóch nowoczesnych budynkach dydaktycznych, których Uczelnia jest właścicielem – przy ul. Łabiszyńskiej 25 oraz w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10 - w samym centrum Warszawy. Obie siedziby zapewniają doskonały dojazd zarówno środkami komunikacji publicznej jak i własnymi środkami transportu.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z niniejszym informatorem, w przekonaniu że wybór Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim jak i europejskim rynku pracy.

Rektor, Kanclerz i Senat WSDG
Warszawa 2005.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing