Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaWykładowcy 

prof. dr hab.

przedmiot
Bojarski Włodzimierz seminarium magisterskie
Cygan Zdzisław podstawy zarządzania
Doktór Kazimierz socjologia
Górecki Brunon ekonometria
Gudowski Janusz polityka ekonomiczna
Januszkiewicz Włodzimierz transport, logistyka
Kowalczewski Wiesław metody wyceny projektów gospodarczych
Kozik Zenobiusz historia gospodarcza, historia myśli ekonomicznej
Kulpińska Joanna socjologia
Landau Zbigniew historia gospodarcza
Müeller Aleksander mikroekonomia, makroekonomia
Ostrowski Lech ubezpieczenia
Rogowski Jerzy geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Sadowski Wiesław statystyka
Sikorski Jerzy finanse publiczne
Skłodowski Piotr podstawy nauk o Ziemi i wprowadzenie do rolnictwa i leśnictwa
Skórczyński Aleksander rachunek wyrównawczy
Soboń Janusz finanse publiczne
Stiepanow Aleksander wykład monograficzny
Szczepański Jan finanse
Świniarski Janusz filozofia
Wajda Augustyn socjologia, podstawy zarządzania
Wołgin Mikołaj wykład monograficzny
dr hab. przedmiot
Donigiewicz Antoni sieci komputerowe, programowanie komputerowe
Gregorek Zdzisław podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, socjologia ekonomiczna
Hoc Stanisław prawo, prawo pracy
Janicki Janusz socjologia
Jung Leszek analiza systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych
Kodelska-Łaszek Teresa ekonomika mieszkalnictwa
Kołodziejczyk Danuta systemy ekonomiczne UE
Korycki Stefan seminarium magisterskie
Nowak Sławomir matematyka
Puchnarewicz Elżbieta polityka społeczna
Sufin Zbigniew socjologia
Szczepanik Edward seminarium magisterskie
Waściński Tadeusz seminarium magisterskie
Werpachowski Wojciech podstawy zarządzania, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, techniki komunikacji w org.gospodarczych, nauka o przedsiębiorstwie
Włodarski Włodzimierz podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
dr przedmiot
Andrzejewski Krzysztof matematyka
Badowski Ireneusz kontrola bankowa, finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, bankowość
Burkiewicz Maria seminarium magisterskie
Chmielowski Marek analiza systemów informatycznych, programowanie komputerów / JAVA
Chudzikiewicz Jan sieci komputerowe
Chyc Kazimierz socjologia
Ciecieląg Joanna ekonometria
Dąbrowska-Gruszczyńska Katarzyna finanse międzynarodowe
Dzierżanowska Izabella geografia gospodarcza
Dżbik Elżbieta gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Furmańczyk Konrad algebra
Gąska Marek administracja publiczna, elementy prawa podatkowego, prawo
Grebiennik Tomasz rachunek wyrównawczy
Hofman Krzysztof bankowość
Irzyńska Anna seminarium magisterskie
Jagodziński Tadeusz matematyka
Jankowska Maria psychologia
Kasprzycki Andrzej matematyka, prognozowanie i symulacje
Kazimierski Zygmunt historia myśli ekonomicznej
Kępka Ewa międzynarodowe transakcje gospodarcze
Kirejczyk Edward makroekonomia, mikroekonomia, marketing międzynarodowy
Kłobukowska Joanna statystyka ekonomiczna, matematyka ekonomiczna
Kopertowska Mirosława informatyka
Kosiński Janusz architektura komputerów
Kowalska Iwona polityka społeczna
Kozłowski Edward obrót nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami
Kraciuk Jakub międzynarodowe stosunki gospodarcze, globalizacja gospodarki światowej
Królikowska Dziubecka Marzena historia architektury europejskiej
Kuczewska Lidia handel i usługi
Lewandowski Wojciech bazy danych, wstęp do informatyki, bazy danych w zarządzaniu ludźmi
Linek Anna komunikacja interpersonalna, komunikowanie się w organizacji, psychologia organizacji i pracy
Lisowski Piotr rachunkowość zarządcza
Łuczak Maciej systemy ekonomiczne UE, międzynarodowe stosunki gospodarcze
Markowska Elżbieta polityka ekonomiczna
Matuszak Barbara rachunkowość, rachunkowość zarządcza
Mejnartowicz Daria wychowanie fizyczne (aerobik, pływalnia)
Michałków Ireneusz polityka ekonomiczna, geografia gospodarcza, funkcjonowanie MSP w UE
Miłosz Tadeusz ekonomia matematyczna, statystyka, rynek pieniężny i kapitałowy
Nowakowska-Krystman Aneta mikroekonomia, makroekonomia
Nowakowski Zenon rekrutacja i selekcja zawodowa pracowników
Przemski Marian ekonometria, analiza ekonomiczna
Przychocka Iwona mikroekonomia, makroekonomia
Rabiński Marek badania operacyjne
Reputakowski Piotr prawo
Rózga Aneta seminarium magisterskie
Sikorski Andrzej seminarium magisterskie
Sirojć Zdzisław socjologia społeczności lokalnych, doradztwo personalne, metodyka pracy naukowej
Stasiak Andrzej podstawy mikroelektroniki
Suchożebrski Marek makroekonomia, mikroekonomia
Unton Fryderyk ekonometria, matematyka
Wasielewska Bożena informatyka
Waśkiewicz Ryszard rachunkowość, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Wąsik Jan rachunkowość, księgowość komputerowa
Wojciechowski Jerzy podstawy geodezji
Wojciechowski Zdzisław seminarium magisterskie
Woźniak Marek podstawy geodezji, elektroniczna technika pomiarowa
Zbucki Andrzej geometria wykreślna, grafika inżynierska

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing