Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaStudium języków obcych 
O NAS
WYBÓR JĘZYKA
CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE Z NAUKI JĘZYKA OBCEGO
RABATY DLA STUDENTÓW WSDG

O NAS

Studium Języków Obcych WSDG jest jednostką prowadzącą działalność dydaktyczną w formie lektoratów dla studentów na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych.
Lektoraty są prowadzone według programów autorskich i oparte są na najnowszych podręcznikach ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego.
Ponadto SJO organizuje kursy językowe o charakterze komercyjnym z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na wszystkich poziomach dla studentów i pracowników WSDG oraz dla osób spoza uczelni.
Prowadzi także kursy przygotowujące do zdawania egzaminów LCCI.
Studenci WSDG osiagają wysokie wyniki w organizowanych przez Londyńską Izbę Handlowo Przemysłową egzaminach LCCI English for Business. W ubiegłym roku jedna z naszych studentek została uhonorowana medalem za zajęcie 1-go miejsca wśród wszystkich zdających na całym świecie, aż 11 otrzymało wyróżnienie. Jest to tym większy sukces, że prace egzaminacyjne oceniała komisja składająca się z angielskojęzycznych ekspertów ,która corocznie uznaje wysoki poziom wiedzy naszych studentów.

Struktura i kadra dydaktyczna:
W strukturze uczelni podlega Rektorowi.
W studium działają 4 zespoły językowe:

Zespół języka angielskiego - 29 osób

Zespół języka niemieckiego - 3 osoby

Zespół języków romańskich - 3 osoby

Zespół języka rosyjskiego - 1 osoba

Łącznie w SJO WSDG zatrudnionych jest 36 pracowników dydaktycznych, w tym także native speakers.
Wszyscy lektorzy posiadają wykształcenie wyższe filologiczne oraz udokumentowane przygotowanie metodyczne. Nieustannie doskonalą oni swój warsztat pracy poprzez udział w konferencjach w Łodzi, seminariach, kursach rozwoju osobistego w Krakowie oraz warsztatach metodycznych. Oferują swoim słuchaczom wysoki poziom nauczania, doświadczenie oraz najnowsze techniki dydaktyczne.
Studium ściśle współpracuje z wydawnictwem Oxford i Pearson Education korzystając z najnowszych materiałów dydaktycznych oraz warsztatów metodycznych.
W nauczaniu języków obcych wykorzystujemy także bazę komputerową i dostępne zasoby internetu.
Studenci WSDG korzystają z rabatów przy zakupie materiałów do nauki języków obcych.
Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanacie WSDG.
 
WYBÓR JĘZYKA

Studenci systemu dziennego uczęszczają na lektorat dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz – do wyboru- języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Lektorat z obydwóch języków prowadzony jest przez 4 semestry i kończy się egzaminem.
Studentom zainteresowanym zdawaniem egzaminów międzynarodowych proponujemy uczęszczać na zajęcia fakultatywne w semestrze 5 i 6.
Studenci systemu wieczorowego i zaocznego mogą wybierać między lektoratem języka angielskiego i niemieckiego.
 
CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE Z NAUKI JĘZYKA OBCEGO

Język angielski:

LCCI poziom II ( EFB Second Level)

Certificate in Advanced English

Certificate in Proficiency English

First Certificate

Język francuski
CCIP

Diplome de la chambre de commerce et d’industrie de Paris

DELF

Język hiszpański
Diploma de espanol como lengua extranjera – nivel basico (DELE basico)

Jezyk niemiecki
Zentrale Mittelstufenprüfung

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

Jezyk rosyjski
„Rosyjski w biznesie” wydawany przez PIJR im. A Puszkina oraz Izbę Przemysłowo – Handlową Federacji Rosyjskiej.

Jezyk włoski
Certyfikat Instytutu Włoskiego (CILS)
 
RABATY DLA STUDENTÓW WSDG

WSDG współpracuje z najbardziej renomowanymi księgarniami językowymi. Studentom WSDG księgarnie te udzielają 10% rabatów od zakupu materiałów dydaktycznych do nauki języka obcego. Kupony rabatowe są rozdawane studentom na pierwszych zajęciach. Można je także uzyskać w SJO.

Szczegółowe informacje dostępne są w dziekanacie WSDG.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing