Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaNasze atuty 
12 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym
Kadra naukowo-dydaktyczna
Stypendia socjalne
Stypendia za wyniki w nauce
Własne wydawnictwa
Pomoc w poszukiwaniu pracy absolwentom i studentom WSDG
Baza lokalowa i zaplecze
Niskie czesne
Centrum Medyczne "Zdrowie"

12 lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

WSDG jest kontynuacją działalności dydaktycznej prowadzonej od 1993 roku, początkowo w formie szkół policealnych o różnych profilach, poprzez różnego rodzaju kursy zawodowe, aż po utworzoną w 1997 roku Uczelnię.
 
Kadra naukowo-dydaktyczna

W WSDG zatrudnionych jest ok. 160 pracowników naukowych , w tym 33 profesorów i 57 doktorów. Są to wybitni wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie wyniesione z najlepszych uczelni w kraju i za granicą.
 
Stypendia socjalne

Studenci dzienni, wieczorowi i zaoczni mogą ubiegać się o stypendia wypłacane z funduszy przyznawanych Uczelni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

 
Stypendia za wyniki w nauce

W WSDG obowiązuje system stypendiów za wyniki w nauce. Zgodnie z tym systemem studentom drugiego i wyższych lat przysługuje stypendium w zależności od wyników w nauce mierzonych średnią ocen za poprzedni semestr. System działa na zasadzie progresji stypendium poczynając już od średniej 4,0. W praktyce oznacza całkowite pokrycie kosztów kształcenia dla studentów którzy uzyskają min. średnią ocen 4,8 oraz znaczne zmniejszenie opłaty za studia dla osób ze średnią powyżej 4,0.
Studenci systemów dziennego i zaocznego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendia socjalne i zapomogi.
 
Własne wydawnictwa

Szereg publikacji, w tym 15 zeszytów naukowych .

 
Pomoc w poszukiwaniu pracy absolwentom i studentom WSDG

Pomagamy zdobyć ciekawą i satysfakcjonującą pracę (upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej do prowadzenia pośrednictwa).
Uczelnia umożliwia odbycie praktyk zawodowych.
 
Baza lokalowa i zaplecze

WSDG posiada dwie siedziby w Warszawie: przy ul. Łabiszyńskiej 25 oraz przy Placu Żelaznej Bramy 10 (Pałac Lubomirskich). Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych. Uczelnia dysponuje salami komputerowymi, aulami oraz bufetem.

Pracownie komuterowe. Ponad 190 jednostek komputerowych w dziewięciu pracowniach, nowoczesny sprzęt, różnorodne oprogramowanie, stały dostęp do internetu.

Biblioteka. Ponad 12 tys. woluminów, możliwość korzystania z Biblioteki Narodowego Banku Polskiego oraz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego i Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz innych bibliotek, a także przeglądania zasobów biblioteki WSDG w internecie.
 
Niskie czesne

Niskie czesne, konkurencyjne w stosunku do opłat wymaganych przez inne uczelnie. Jednocześnie wysoki poziom nauczania, wygodny system opłat ratalnych, możliwość bezpłatnej nauki oraz zniżki dla najlepszych studentów.
 
Centrum Medyczne "Zdrowie"

Rozpoczęło działalność w maju 1999 r. i powstało z myślą o zapewnieniu profesjonalnej opieki medycznej studentom oraz kadrze naukowej WSDG. Do dnia dzisiejszego naszą placówkę odwiedziło ponad 12 000 pacjentów. Obecnie z naszych usług korzysta ok. 300 osób dziennie. Stale rozwijamy naszą ofertę i staramy się podnosić jakość świadczonych usług medycznych. Obecnie zatrudniamy przeszło 60 lekarzy specjalistów.
Naszym studentom oferujemy bezpłatną opiekę medyczną. Możecie Państwo bezpłatnie korzystać z konsultacji wszystkich specjalistów: internistów, ginekologów, laryngologów, stomatologów, ortopedów, alergologów, dentystów, chirurgów, neurologów, dermatologów, lekarzy rodzinnych i innych. Poza tym bezpłatnie wykonujemy podstawowe badania diagnostyczne: analizy krwi, moczu, USG, EKG jak również prowadzimy zabiegi rehabilitacyjne (m.in. leczenie bólów kolan, bólów kręgosłupa, korygowanie płaskostopia poprzecznego czy usuwanie haluksów). Warunkiem udzielenia bezpłatnej usługi jest ważna legitymacja WSDG. Studenci WSDG mogą korzystać też z atrakcyjnych zniżek na usługi stomatologiczne (do 15% rabatu), świadczone zarówno w gabinetach Centrum Medycznego przy ul. Kleszczowej 3a, jak również w gabinecie zlokalizowanym na terenie WSDG przy ul. Łabiszyńskiej 25.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo zostać studentami WSDG, serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług od 1 października 2004 r. Wszelkie informacje na temat Centrum Medycznego "Zdrowie" uzyskacie państwo pod numerem tel. 863 63 46 oraz na stronie internetowej www.cm-zdrowie.pl

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing