Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
StudenciSzkoły policealne - Warszawa 
SZKOŁY POLICEALNE - WARSZAWA
Studium Socjologiczno-Psychologiczne - w systemie zaocznym
Studium Informatyczne - w systemie zaocznym


SZKOŁY POLICEALNE - WARSZAWA

W NASZYCH PLACÓWKACH GWARANTUJEMY:

- wysoki poziom merytoryczny wykładów i zajęć praktycznych
- bezpłatne materiały szkoleniowe, swobodny dostęp do Internetu
- dobrą organizację i atrakcyjną cenę kursu, niewielkie grupy szkoleniowe

Szeroki wachlarz specjalności z pewnością pozwoli Państwu wybrać interesujący kierunek i zdobyć atrakcyjny zawód.

BEZPŁATNE POŚREDNICTWO PRACY
Upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
nr 62/K/2002

INFORMACJE I ZAPISY:

ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. (0-22) 675 88 65; 675 88 67; tel. / fax. (0-22) 675 88 66
poniedziałek - piątek 8:00 – 17:00
sobota 8.00 - 16.00
informacja@wsdg.pl

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
tel. (0-22) 654 31 38; tel. / fax. (0-22) 654 31 38
poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
sobota - nieczynne
 
Studium Socjologiczno-Psychologiczne - w systemie zaocznym

Warunki zapisu

O przyjęcie na pierwszy semestr studium mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią.
Nie ma egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

- oryginał i kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
- podanie o przyjęcie do Studium (druki w sekretariacie szkoły)
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do podjęcia nauki *)
- 4 fotografie
* - badania lekarskie przeprowadzane są także w uczelnianym
Centrum Medycznym „ZDROWIE” w Warszawie przy ul. Kleszczowej 3A,
tel.(0-22) 863-63-46, 863-63-51

Nauka w Studium trwa rok.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota – niedziela co dwa tygodnie. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studium.


Cele i zadania dydaktyczno – wychowawcze

- poznanie podstawowych pojęć i metod stosowanych
w psychologii i socjologii
- zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami
psychologii osobowości
- poznanie głównych mechanizmów przystosowawczych człowieka
- poznanie technik radzenia sobie ze stresem, technik
kontrolowania emocji
- zaznajomienie z podstawowymi problemami współczesnych
rynków pracy
- poznanie koncepcji teoretycznych opisujących człowieka
w procesie pracy
- poznanie podstawowych zasad prawa pracy i elementów
procesu kadrowego
- zapoznanie z rodzajami testów psychologicznych
i warunkami ich stosowania
- doskonalenie umiejętności komunikowania się
- kształtowanie postawy podmiotowości i odpowiedzialności
w procesie pracy
- wyrabianie nawyków właściwej organizacji pracy

Umiejętności nabyte przez słuchaczy

- rekrutacja i selekcja pracowników
- opracowywanie systemu ocen pracownika
- tworzenie i motywowanie zespołów pracowniczych
- tworzenie ścieżek kariery zawodowej
- wyjaśnianie i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
- tworzenie psychologicznej sylwetki klienta
- tworzenie narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze, wywiady)
- stosowanie technik obserwacyjnych, konstruowanie arkusza obserwacyjnego
- sporządzanie socjogramów


Opłata za semestr wynosi 750 zł – ( 5 rat po 150 zł).
Wpisowe – 100 zł.
Wysokość czesnego może ulec zmianie
(nie częściej niż raz w semestrze).

 
Studium Informatyczne - w systemie zaocznym

Warunki zapisu
O przyjęcie na pierwszy semestr studium mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią.
Nie ma egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty
- oryginał i kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
- podanie o przyjęcie do Studium (druki w sekretariacie szkoły)
- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do podjęcia nauki *)
- 4 fotografie
* - badania lekarskie przeprowadzane są także w uczelnianym
Centrum Medycznym „ZDROWIE” w Warszawie przy ul. Kleszczowej 3A,
tel.(0-22) 863-63-46, 863-63-51

Nauka w Studium trwa rok.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: sobota – niedziela co dwa tygodnie. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studium.

Drogi Licealisto!

Jeżeli:
– jesteś absolwentem dowolnej szkoły średniej,
– szukasz cieszącej się dobrą opinią solidnej szkoły prywatnej,
– chciałbyś zdobyć modny, dający satysfakcję i pieniądze
poszukiwany zawód,
– oczekujesz nauki prowadzonej w sposób niekonwencjonalny,
– pragniesz otrzymać atrakcyjne propozycje pracy,

to Studium Informatyczne w Warszawie jest szkołą dla Ciebie.


Cele i zadania dydaktyczno – wychowawcze

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami informatycznymi w zakresie
sprzętu i oprogramowania
- przekazanie niezbędnej wiedzy o systemach operacyjnych
komputerów oraz o ich rozwoju
- zapoznanie z zasadami wykorzystania elementów
oprogramowania, takich jak edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne, programy graficzne
- poznanie zasad instalacji i konfiguracji sprzętu
- kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy przy
komputerze oraz samodzielnego poznawania możliwości
sprzętowych i programowych
- poznanie zasad sprawnej i racjonalnej organizacji pracy
- kształtowanie solidności i solidarności zawodowej
oraz innych postaw etycznych


Opłata za semestr wynosi 750 zł – ( 5 rat po 150 zł).
Wpisowe – 100 zł.
Wysokość czesnego może ulec zmianie
(nie częściej niż raz w semestrze).

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing