Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
PozostałeKursy i szkolenia - Kraków 
INFORMACJE I ZAPISY – KRAKÓW
KURSY ZAWODOWE

INFORMACJE I ZAPISY – KRAKÓW

Ul. Kasprowicza 32
31-523 Kraków
tel. (012) 413 82 50, 413 49 89 tel. /fax (012) 411 78 33
poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota – niedziela 8.00 – 16.00
e-mail: krakow@wsdg.pl


Krajowa Fundacja Oświatowa jest firmą edukacyjną, specjalizującą się w szkoleniu osób pragnących podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Różnorodność szkoleń oraz poziomów nauczania umożliwia dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb.
Efekty nauczania sprawdzane są w formie egzaminu końcowego. Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie na druku Krajowej Fundacji Oświatowej CKZ.
Prowadzimy także bezpłatne pośrednictwo pracy na mocy upoważnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 62/K/2002. Każda osoba która zgłosi się do naszej placówki może korzystać z pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Prowadzimy działalność nie tylko doradczą, ale dysponujemy także konkretnymi ofertami pracy.

Proponujemy Państwu:

- szkolenia indywidualne i grupowe,
- wysoki poziom merytoryczny wykładów i zajęć praktycznych
- własne programy nauczania chronione prawem autorskim,
- możliwość modyfikowania programów według indywidualnych potrzeb
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- nowoczesne pracownie informatyczne, szybkie łącze internetowe
- możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu (ćwiczenia)
- praktyki dla zainteresowanych

Kursy organizowane są w systemach:
dziennym:
codziennie w godzinach 9:00 – 11:15
wieczorowym:
codziennie w godzinach 17:00 – 19:15
weekendowym:
sobota i niedziela w godzinach 9.00 - 15.00

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które dokonały zgłoszenia na kurs, zaakceptowały widniejące w zgłoszeniu warunki uczestnictwa i opłaciły opłatę w kasie lub na konto:

Krajowa Fundacja Oświatowa
KB S.A II O/Kraków
84 15001487 1214 8004 8992 0000

 
KURSY ZAWODOWE

Komputerowe I stopień
Komputerowe II stopień
Grafiki komputerowej
Projektowania stron internetowych www I stopień
Projektowania stron internetowych www II stopień
Projektowania stron internetowych www III stopień
Serwisanta komputerowego
Administratora sieci
Księgowości komputerowej I stopnia
Księgowości komputerowej II stopnia
Samodzielnego księgowego
Głównego księgowego
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Książka przychodów i rozchodów
Fakturowanie
Kadrowo-płacowy
Płatnika
Prawa pracy
Sekretarsko-asystenckie
Bezwzrokowa metoda pisania na komputerze
Języki obce: angielski, niemiecki, francuski
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing