Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
Uczelnia- Ekonomia 
Studia licencjackie
Studia magisterskie

Studia licencjackie

1. Tryb dzienny – 6 sem.(3 lata)
(poniedziałek - piątek)

2. Tryb zaoczny – 7 sem.(3,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio – niedzielne w miesiącu lub w wybrane dni w tygodniu)

Specjalności do wyboru po V semestrze:
- przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
- międzynarodowe stosunki gospodarcze
- systemy informatyczne w gospodarce
- zarządzanie zasobami ludzkimi
- gospodarka nieruchomościami
- finanse i rachunkowość
- gospodarka samorządowa
- bankowość

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

 
Studia magisterskie

Uzupełniające dla osób które ukończyły studia na kierunkach ekonomicznych.

1. Tryb zaoczny (weekendowy i popołudniowy) - 3 sem (1,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu lub systemie popołudniowym zajęcia wieczorami 2 razy w tygodniu)

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)*200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLN

* absolwenci WSDG są zwolnieni z opłaty wpisowej

Jednolite

1. Tryb zaoczny - 9 sem (4,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu lub systemie popołudniowym zajęcia wieczorami w wybrane dni w tygodniu)

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing