Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
Uczelnia- Informatyka i ekonometria 
Studia inżynierskie

1. Tryb zaoczny - 7 sem.(3,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio-niedzielne w miesiącu)

2. Tryb dzienny - 6 sem.(3 lata)
(poniedziałek - piątek)

3. Tryb popołudniowy - 7 sem.(3,5 roku)
(w wybrane dni w tygodniu)

Specjalności (do wyboru po piątym semestrze):

- Administracja systemów informatycznych
- Informatyczne techniki multimedialne

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing