Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
Uczelnia- Geodezja i kartografia 
Studia inżynierskie

1. Tryb dzienny - 8 sem.(4 lata)
(poniedziałek - piątek)

2. Tryb zaoczny - 8 sem.(4 lata)
(-weekendowy: 2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu
-popołudniowy: w wybrane dni w tygodniu)

Nowoczesny program - wybrane zagadnienia:

- geodezja tradycyjna i satelitarna
- pomiary GPS i elementy nawigacji satelitarnej
- fotogrametria
- systemy informacji przestrzennej
- szacowanie i kataster nieruchomości

11 tygodni praktyk zawodowych

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLN
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing