Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaWładze Uczelni 

Rektor WSDG
Prof. dr Ireneusz Michałków
kontakt: rektorat@wsdg.pl
Rektor Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej przyjmuje studentów w każdy wtorek w godzinach: 14.00 – 16.00 oraz w każdą sobotę w godzinach: 9.30 - 10.30 Studenci proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu Uczelni.
Prorektor ds. Naukowych
prof. zw. dr hab. Zbigniew Landau
Prorektor ds. Organizacyjnych
mgr Barbara Smuk
Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii
prof.dr hab.inż. Jerzy Rogowski
Kierownik Katedry Prawa i Nauk Społecznych
prof. dr hab. Kazimierz Doktór
Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej
prof.dr hab. Aleksander Müeller
Kierownik Katedry Metod Ilościowych
prof.dr hab. Brunon Górecki
Kierownik Katedry Zarządzania
prof.WSDG dr hab. Włodzimierz Włodarski
Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości
prof.dr hab. Jan Szczepański
Kierownik Zakładu Rachunkowości
dr Ryszard Waśkiewicz

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing