Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaInformacje dla kandydatów na studia 
WARUNKI PRZYJĘCIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Warunkiem przyjęcia do WSDG jest wniesienie wymaganych opłat (wpisowego i I raty) oraz złożenie kompletu następujących dokumentów:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej do przedłożenia oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
- potwierdzenie wniesienia stosownych opłat;
- podanie (na druku Uczelni);
- 4 fotografie legitymacyjne;
- dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 6 miesiący);
- mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej;

Badania można wykonać w należącym do WSDG
Centrum Medycznego "Zdrowie", mieszczącym się przy ul. Kleszczowej 3. Termin badania można ustalić telefonicznie
pod nr tel. (0-22) 863 63 46

Opłaty można wnosić przy zapisie (w kasach Uczelni) lub przedstawić oryginał dowodu wpłaty, na konto
Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.

BPH-PBK S.A. I O/Warszawa
61 1060 2605 0000 4010 1003 8926
lub
Kredyt Bank S.A. II O/Warszawa
66 15001070 1210 7007 1636 0000

Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing