Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaKierunki 
EKONOMIA Studia licencjackie
EKONOMIA Studia magisterskie nowość!
INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie
GEODEZJA I KARTOGRAFIA Studia inżynierskie nowość!

EKONOMIA Studia licencjackie

Systemy studiów

1. Zaoczny (2 zjazdy sobotnio-niedzielne w miesiącu lub w wybrane dni w tygodniu) - 7 semestrów.

2. Dzienny (poniedziałek - piątek) - 6 semestrów

3. Popołudniowy (w wybrane dni w tygodniu) - 7 semestrów

Specjalności (do wyboru po piątym semestrze):

- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Finanse i rachunkowość
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze
- Bankowość
- Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
- Systemy informatyczne w gospodarce
- Gospodarka nieruchomościami
- Gospodarka samorządowa

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

 
EKONOMIA Studia magisterskie nowość!

Uzupełniające dla osób które ukończyły studia na kierunkach ekonomicznych.

Tryb zaoczny (weekendowy i popołudniowy) - 3 sem (1,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu lub systemie popołudniowym zajęcia wieczorami 2 razy w tygodniu)


Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)*200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLN


* absolwenci WSDG są zwolnieni z opłaty wpisowej

Jednolite

Tryb zaoczny - 9 sem (4,5 roku)
(2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu lub systemie popołudniowym zajęcia wieczorami w wybrane dni w tygodniu)

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN 
INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie

Systemy studiów:

1. Zaoczny (2 zjazdy sobotnio-niedzielne w miesiącu) - 7 semestrów.

2. Dzienny (poniedziałek - piątek) - 6 semestrów

3. Popołudniowy (w wybrane dni w tygodniu) - 7 semestrów

Specjalności (do wyboru po piątym semestrze):

- Administracja systemów informatycznych
- Informatyczne techniki multimedialne

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1500,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)300,- PLN

 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA Studia inżynierskie nowość!

Systemy studiów:

1. Dzienny - 8 semestrów

2. Zaoczny - 8 semestrów

-weekendowy: 2 zjazdy sobotnio - niedzielne w miesiącu
-popołudniowy: w wybrane dni w tygodniu

Nowoczesny program - wybrane zagadnienia:

- geodezja tradycyjna i satelitarna
- pomiary GPS i elementy nawigacji satelitarnej
- fotogrametria
- systemy informacji przestrzennej
- szacowanie i kataster nieruchomości

11 tygodni praktyk zawodowych

Opłaty:
Wpisowe (jednorazowo)200,- PLN
Czesne za semestr1750,- PLN
Rata miesięczna (5 rat/semestr)350,- PLNCentrum Medyczne Zdrowie Geoleasing