Strona główna
Kierunki
- Ekonomia
- Informatyka i ekonometria
- Geodezja i kartografia
Studia podyplomowe
Władze Uczelni
Biura informacyjno-rekrutacyjne
Informacje dla kandydatów na studia
Studium języków obcych
- Dokumenty do pobrania
Wykładowcy
Opłaty
Nasze atuty
 
Dziekanat
Wirtualny dziekanat
Biblioteka
Biblioteka on-line
Regulamin studiów WSDG
Praktyki studenckie
Plany zajęć dla studentów 2005L
Stypendia
Materiały do pobrania
Działalność studencka
 
Szkoły policealne - Warszawa
Kursy i szkolenia - Warszawa
Szkoły policealne -Kraków
Kursy i szkolenia - Kraków
Szkoły policealne - Łódź
Kursy i szkolenia - Łódź
 
UczelniaStudia podyplomowe 
Podyplomowe Studium Rachunkowości
Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Podyplomowe Studium Rachunkowości

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej zaprasza na Podyplomowe Studium Rachunkowości. Termin rozpoczęcia zajęć – luty 2006 rok Program podyplomowego Studium Rachunkowości obejmuje łącznie 225 godzin wykładów z następujących przedmiotów:

1. Rachunkowość finansowa 30 godz.
2. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 30 godz.
3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 30 godz.
4. Finanse i prawo finansowe 30 godz.
5. Prawo gospodarcze 30 godz.
6. Analiza finansowa 30 godz.
7. Rachunkowość międzynarodowa 10 godz.
8. Rachunkowość bankowa 20 godz.
9. Seminarium dyplomowe 15 godz.

Kierownikiem Podyplomowego Studium Rachunkowości jest dr Ryszard Waśkiewicz
(e-mail: w.ryszard@acn.waw.pl)
Zapisy przyjmowane są w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;
 • formularz podania;
 • 3 podpisane fotografie formatu legitymacyjnego;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 6 miesiący);
 • dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego;
Szczególowych informacji udzielają biura informacyjno – rekrutacyjne
Zasady płatności: wpisowe 200 zł, czesne 2000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Z wpisowego są zwolnieni absolwenci Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.
 
Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej zaprasza na Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Termin rozpoczęcia zajęć – luty 2006 rok.
Program Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi obejmuje łącznie 224 godziny wykładów z następujących przedmiotów:

1. Zarządzanie operacyjne 16 godz.
2. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 16 godz.
3. Prawo pracy 16 godz.
4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 16 godz.
5. Zarządzanie jakością 16 godz.
6. Podstawy strategii i logistyki 16 godz.
7. Reklama i public relations w marketingu 16 godz.
8. Zarządzanie kompetencjami 16 godz.
9. Socjologia pracy 16 godz.
10. Kierunki rozwoju sektora MSP 16 godz.
11. Zintegrowane systemy zarządzania 16 godz.
12. Ekonomika pracy 16 godz.
13. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie 16 godz.
14. Seminarium dyplomowe 16 godz.

Kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest prof. dr hab. Wojciech Werpachowski (e-mail: w.werpachowski@chello.pl)
Zapisy przyjmowane są w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich;
 • formularz podania;
 • 3 podpisane fotografie formatu legitymacyjnego;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 6 miesiący);
 • dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego;
Szczególowych informacji udzielają biura informacyjno – rekrutacyjne
Zasady płatności: wpisowe 200 zł, czesne 2000 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Z wpisowego są zwolnieni absolwenci Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej.
Centrum Medyczne Zdrowie Geoleasing